Ermites troglodítiques, un patrimoni en vies d’extinció

Títol: Ermites troglodítiques, un patrimoni en vies d’extinció
Revista: Descobrir Catalunya
Dipòsit Legal: B-11.945-97
ISSN: 1130-5444
Núm. de la revista: 72
Pàg. de la revista: 92-99
Llengua: català
Data: gener 2004

Observacions: article distingit amb el Premi Pica d’Estats  per a premsa especialitzada 2004

Subscripció Newsletter
Últimes entrades

Propera conferència

No hi ha cap activitat prevista Conferències

Contacte

Correu electrònic:
info@sensus.cat

Telèfons:
00 34 669 001 709