L’observatori del paisatge. Un bri d’esperança?

Títol: L’observatori del paisatge. Un bri d’esperança? La metamorfosi del paisatge i els seus escarabats

Revista: Cooperació catalana

Dipòsit Legal: B-22.283/80

ISSN: 1133-8415

Núm. de la revista: 289

Pàg. de la revista: 22-24

Llengua: català

Data: juny 2006

Observacions: aquest reportatge va rebre el segon premi Albert Pérez-Bastardas l’any 2006

Subscripció Newsletter
Últimes entrades

Propera conferència

No hi ha cap activitat prevista Conferències

Contacte

Correu electrònic:
info@sensus.cat

Telèfons:
00 34 669 001 709